0 k porovnání

Pokles ceny bytů se nekoná. Prozatím?  

Celorepublikový průměr nemovitostí je udáván především cenou bytů v metropoli Praze, ale také na jižní Moravě, kde Brno udává vyšší ceny než je obvyklé ve zbytku republiky. Na zcela opačném pólu je Moravskoslezský a Ústecký kraj, kde jsou ceny bytů dlouhodobě nejnižší v republice.

Pokud jsme se zmínili o faktu, že v květnu se trend poklesu cen nemovitostí obrátil opět k růstu, statistika nám říká, že ze 14 krajů pouze v Pardubickém, Karlovarském, v Praze, Libereckém a Olomouckém kraji nedošlo k nárůstu cen. Ve všech ostatních se tomu tak stalo a dnes již zaznamenáváme růst napříč celou republikou.

Nákup bytu se vrátí za 7 let

Index návratnosti bytu (INB) poměřuje návratnost investovaných peněz, který se počítá poměrem čistých příjmů v rodině, vůči investované částce do bydlení. Podle tohoto indexu musí rodina investovat do růměrného bytu cca 3,56mil Kč a na tuto investici musí vynaložit 7,24 násobek svých čistých ročních příjmů. Samozřejmě Vám zde zmiňuji průměrné částky a kalkulace se může výrazně odlišovat podle jednotlivých regionů.

Nejhorší situace s nákupem bytu je v Praze

Index návratnosti bytu (INB) spočítal, že zde je návratnost je téměř 12 let. Ve zbytku republiky je situace výrazně odlišní a index INB se pohybuje od 2,8 do 8,5 násobku čistého ročního rodinného příjmu.Pokud bychom ted udělali celorepublikový průměr, dostaneme se k číslu 6.

Jaký bude tedy vývoj cen na nemovitostním trhu?

Prozatím vývoj cen nenaznačuje trend slevňování a dá se konstatovat, že je diktován ze strany nabídky, takže ochota slevňovat není nijak znát. K otočení situace může dojít v případě silných dopadů koronavirové krize především na průmysl, nezaměstanost a s tím spojený fakt se spomalením ekonomiky a z ní pramenící pokles poptávky.

Jenže je mezi námi stále dostatečně veliká skupina lidí s volnými prostředky, kteří mají chuť nakupovat a ti budou své nákupy realizovat vždy a možná ještě s větší chutí v období pokledu cen. Z tohoto důvodu se domnívám, že dojde-li k otáčení trhu, dotkne se drobný pokles cen maximálně bytů a domů, či stavebních pozemků se nedotkne prakticky vůbec.

 

Realitní kancelář KIWI REALITY