0 k porovnání

Má družstevní bydlení výhody, nebo žádné nepřináší?

Především z důvodu poklesu možnosti vlastního bydlení přistupujídevelopeři a stavitelé ke staré, známé formě bydlení, kterou je družstevní bydlení. Obecně se dá říci, že nejste majitelem bytu, ale pouze družstevních podílu ve vytvořeném družstvu. Získání družstevního bytu je obecně mnohem dostupnější a prvotní investice může být ve srovnání s bytem v osobním vlastnictví, třeba čtvrtinová.

Družstevní byt přidáte za méně, než stejný v osobku

Ano, v případě, když se rozhodnete prodat svůj družstevní byt, neprodáváte vlastně byt, ale svůj družstevní podíl. Co to znamená? Vše je mnohem jednodušší, nemusíte běhat po katastrofy, dělat návrhy na vklad ... stářím mít sepsabou právníkem, či advokátem dobrou smlouvu o převodu družstevního podílu na nového majitele.

Nový družstevník - nájemník pak získává právo v bytě bydlet za podmínek, které jsou uvedeny ve stanovách družstva a je velice důležité se s nimi důkladně seznámit.

Dědí se družstevní podíl?

Obecně se do říci, že ano. V případě, kdy v bytě bydlí manželský pár, zdědí jeho spoluvlastnický podíl druhý z manželů. Trochu složitější může být situace, pokud je dědiců více a nejrozumnější je, když se dědicové mezi sebou domluví, kdo bude jediným novým podílníky v družstvu a s ostatními se vyrovná. Od roku 2014 je možné nabývat družstevní podíl v bytovém družstvu do spoluvlastnictví (§ 597 zákona o obchodních korporacích), pokud to stanovy družstva nevyloučí. V takovém případě jsou spoluvlastníci společnými členy a společnými nájemci bytu s tím, že práva a povinnosti vůči družstvu vykonává vždy jeden z nich na základě dohody.

Stanovy družstva mohou spoluvlastnictví vyloučit

Výše zmíněné paragrafy zákona o obchodních korporacích ovšem spoluvlastnictví družstevního podílu nijak nenařizují, pouze umožňují. Bytová družstva mohou spoluvlastnictví svými stanovami vyloučit! Jestliže tomu tak, je, musí se dědici dohodnout, kdo z nich družstevní podíl získá. Nedohodnou-li se, bude muset rozhodnout soud. Většinou soud přiřkne členský podíl v bytovém družstvu všem dědicům v poměru jejich podílů. To však není žádná výhoda, spíš naopak.

Ve finále to znamená, že žádný z dědiců nenabídl podíl ve 100% výši a proto se nemůže stát plnohodnotným členem a podílníky v družstvu, tudíž nemůže uvedený byt užívat. Tuto patologie situaci opět musí vyřešit soud, který musí určit, který z dědiců se stane 100% majitelem družstevního podílu.

I když bytovédružstvo a jeho stanovy nevyloučí spoluvlastnictví, je nutné zvážit jeho praktické dopady, jako je možnost pronájmu, nebo společné užívání, nebo snad jeho správu. Nejjednodušším způsobem v případě dědictví se jeví dohoda dědiců k majetkového vypořádání a soud jako instance poslední.  

 

Realitní kancelář KIWI Reality