0 k porovnání

Úschova peněz podle novely realitního zákona má svá pravidla

Do vydání platnosti novely realitního zákona resp. zákona o realitním zprostředkování probíhal obchod celkem jednoduše, ale bez jakékoliv regulace a možná i opatření pro bezpečí klientů. Kupijící složil kupní cenu na běžný účet u realitní kanceláře a pak se čekalo, než se daný obchod dokončil. V drtivé většíně případů se jednalo o stejný účet, ze kterého se hradily všechny provozní poplatky, jako mzdy, nájmy kanceláří, reklamy, marketing ... No a co se mohlo stát, když se dané realitní kanceláři zrovna nedařilo? No sáhlo se někdy i do těch peněz klientských s tím, že se to nějak dorovná. A tomu je nyní konec, protože kupní cena již musí být slžena mimo realitní kancelář do těchto úschov.

Bankovní úschova

Bankovní úschova probíhá na jistotním, vázaném účtu a obecně se dá říci, že patří mezi bezpečné platby, ale je potřeba dodat, že není vůbec levná a jsou s ní spojeny nemalé poplatky od založení účtu, přes jeho vedení, poplatky za vedení účtu ... Výše poplatků spojených s bankovní úschovou se odvíjí podle výše uložených prostředků a ceníku banky.

Notářská úschova

Pokud si zvolíte, nebo je Vám doporučena notářská úschova, jsou peníze složeny na účet notáře a je sepsána smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž notář vystupuje jako třetí strana a on je tím, kdo za splnění podmínek vypořádává obchod mezi stranami. Poplatky za využití tohoto druhy úschovy peněz jsou stanoveny notářským tarifem a můžeme konstatovat, že tyto poplatky nejsou z nejmenších.

Advokátní úschova

Kupijící při volbě této úschovy zasílá peníze za svou novou nemovitost na zvláštní vázaný účet advokátní kanceláře. Tento druh úschovy kupní ceny je svou postatou velice podobný notářské úschově, tedy peníze jsou vypořádávány advokátem mezi prodávajícím a kupujícím dle uzavřené smlouvy, kde je třetí stranou advátní kancelář. Jedná se o bezpečnou formu, která má také stanovený advokátní tarif, ale s většinou advokátů je možné se domlivit zcela individuálně.

Realitní úschova

Podle nového zákona může realitní kancelář poskytnout službu úschovy peněz, avšak pouze na písemnou žádost klienta. Smlouva o úschově musí být samostatná a v písemné formě. Novinkou je především, že každá úschova musí být vedena na samostatném účtu realitní kanceláře u banky či jiné finanční instituce v České republice. Banka musí být zároveň informována, že majitelem uschovaných peněžních prostředků je třetí osoba. Ta musí být bance patřičně identifikována. Peníze na takto zřízeném účtu nesmí být použity jinak, než na úhradu kupní ceny po splnění příslušných podmínek.

Většina realitních kanceláří nabízí tuto formu úschovy zcela zadarmo a je již zahrnuta v provizi.

Co tedy říci na závěr k úschovám peněz?

Jedná se pouze a výhradně o Vaše peníze, Vaše celoživotní úspory a je jen na Vás, jak se rozhodnete. Nepodléhejte nikdy přesvědčování, nebo snad nátlaku ze strany realitních kanceláří a vyberte si svobodně to co vyhovuje Vám a s tím, čemu sami věříte.

 

Realitní kancelář KIWI Reality