0 k porovnání

Perfektní realitní makléř zajistí perfektní obchodrealitní makléř

3. března 2020, vstoupil v platnost nový zákon o realitním zprostředkování, kdy mohl s nemovitostmi obchodovat prakticky každý. Jednalo se o živnost volnou, která nebyla vázána na žádné profesní vzdělání a kvalifikaci. Tímto docházelo k tomu, že tuto profesi, která je ve světě hodnocena jako nejprestižnější, mohl vykonávat prakticky kdokoliv a bez jakýchkoliv omezení.

A tak si mnoho laiků bez jakéhokoliv vzděláni řeklo, já to tedy "zkusím" a tak si zjistili pár faktů a vrhli se na realitní trh rovnýma nohama. Nemohlo to dopadnout jinak, než tím, že kvalita poskytovaných služeb byla velice proměnlivá, ale zákazníci očekávali tu nejvyšší a přinášeli makléřům své celoživotní úspory, kteří s nimi neodborně nakládali. 

Situace se, ale naštěstí změnila.

Realitní zprostředkování konečně je již živnost vázaná

Realitní makléře byla, je a vždy bude velmi náročná profese. Makléř musí být nejen erudovaný a vzdělaný ve svém oboru, ale také musí být skvělý obchodník, vyjednávač a znalec lidí. Potřebuje silné znalosti v oblasti realitního práva, marketingu, financí, daní .... Pokud toto splňuje, může celý realitní obchod s nemovitosti uskutečnit skutečně "na klíč" a ke spokojenosti všech stran.

Právě soubor výše uvedených znalostí, je podmínkou pro získání příslušné živnosti a dává tak záruku v tom, že se makléř nebude své znalosti a dovednosti teprve učit na obchodních případech s klienty.

Na zákon o realitním zprostředkování tak navázala i změna živnostenského zákona. § 24 požaduje, aby realitní zprostředkovatel měl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to buď v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu, obchodu nebo v oblasti stavitelství zaměřené na přípravu a realizaci staveb.

Pokud realitní makléř nebude vystudovaný v magisterském programu, může mít doložit svou praxi ukončeným bakalářským programem, 1 rok praxe a mezinárodně uznávaný kurz se zaměřením na nemovitosti u státem akreditovaného ústavu. Pokud má vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru, potřebuje k tomu ještě 3 roky praxe v oboru realitní činnost.

A dokdy musí všichni narovnat svou situaci?

Současní makléři a podnikatelé v oblasti realitního zprostředkování měli podle zákona do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro její provozování. Pokud by se tak nestalo, uplynutím této doby by jejich oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniklo. Lhůta byla rozhodnutím Poslanecké sněmovny s ohledem na pandemii Covid-19 a její důsledky prodloužena na 12 měsíců, tj. do 4. 3. 2021. Stalo se tak především kvůli pozastavení kurzů a zkoušek odborné způsobilosti po dobu karantény.

Všichni realitní makléři, kteří nyní nesplňují příslušné požadavky na kvalifikaci, nebo chtějí nově v oboru realitního zprostředkování podnikat, mají tedy čas do začátku března 2021 na absolvování odborných kurzů a odpovídajících zkoušek.  Úspěšní absolventi pak obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 

Realitní kancelář KIWI Reality