0 k porovnání

Koupil jsem byt a budu jej pronajímat?

Koupili jste byt, začali jste jej pronajímat a říkáte si komu bych měl co oznámí? Musím vůbec? Co je mou povinností?

Pronájem bytu v osobním vlastnictví,

je v poslední době nejčastější formou investice do nemovitosti v Česku. Bohužel v mnoha případech je důvodem nesvárů, mezi spoluvlastníky . Velice často tyto byty slouží pro krátkodobé ubytování turistů, není jasné kolik lidí v bytě bydlí a velice těžce se udržuje pořádek a dobré sousedky vztahy.

Zde pozor, jako vlastník většinou porušujete svou zákonnou povinnost a můžete být postižen pokutou. Sice jako vlastník máte právo pronajmout svůj byt bez souhlasu SVJ , ale na druhou stranu máte povinnost informovat o počtu osob, které byt využívají.

Pronájem družstevního bytu

U pronájmu družstevního bytu je situace zcela jiná a lze ji rozdělit do vozu úrovní, krom pravidel stanovených družstvem:

  • Občanský zákoník umožňuje bez souhlasu vlastníka pronajmout část bytu, bydlím-li v něm trvale sám, ale v tomto případě se jedná o podnájem
  • Rozhodnete-lípou se pronajmout celý byt, můžete tak učinit pouze s písemným souhlasem vlastníka, kterým je družstvo. Současně s tímto může družstvo stanovit podmínky pronájmu, včetně poplatku za pronájem, který bude určen přímo družstvu.

Dá se tedy říci, že v případě pronájmu je potřeba vždy informovat. Jen podle okolností záleží koho.

 

Realitní kancelář KIWI Reality