0 k porovnání

Vyplatí se investice do orné půdy?

Začali jsme starým rčením, že "Sedlák svou půdu neprodá". Proč?

Těch důvodů je mnoho, ale asi ty nejzásadnější jsou tyto: Sedláci na půdě hospodaří již mnoho generací, vždy ke svému gruntu další pole dokupovali, sice se na polích obdovsky nadřeli, ale pole se jim za to odměnilo tím, že měli z pole nejen obživu pro sebe, ale také úrodu, kterou prodali a mohli utržené peníze investovat do případně dalšího pozemku.

A jak se k tomu postavit dnes, když jsem člověk z města a k farmaření nemám žádný kladný vztah? No varianty jsou dvě. Buď ornou půdu prodám a peníze následně použiji pro jakýkoliv svůj záměr a nebo je zde druhá varinta.

Tou je pronájem - "Pacht" svých polí, luk, lesů ... místním farmářům, kteří mi ročně zaplatí nejen pronájem, ale také se budou o mé pozemky starat. Takový pravidelný příjem do rodinného rozpočtu nemusí být malý a nezanedbatelný.

Proč ornou půdu neprodávat, ale raději do ní investovat?

Opět je důvod jednoduchý. Podívejme se na holá fakta. Každý rok se nám cena orné půdy zvyšuje o cca 10%. Cena zemědělské půdy se nezměnila ani při poslední celosvětové hospodářské krizi, ba naopak si cenu držela a stoupala, je tedy slušným udržitelem hodnoty. No a je zde vždy potenciál ještě vyššího růstu, kterého můžeme dosáhnout zlepšením bonity např. melioracemi, nebo podobnými zásahy.

Jaká kritéria nám mohou ovlivnit cenu orné půdy?

Jednotka, za kterou se prodává orná půda je je 1 hektar. Když se podíváte do různých inzercí, uvidíte cenu od 130 tisíc do 450 tisíc. Jak se orientovat? Zde je důležitých faktorů více. Cenu za hektar orné půdy nám ovilivňují především tyto faktory:

  • lokace a dostupnost daného pozemku
  • pachtovní podmínky - dříve nájemní podmínky
  • dosažená zemědělská produkce na daném pozemku
  • celková výměra
  • počet samostatných pozemků
  • druh pozemku - orná půda, travní porost, les a pod.
  • tvar pozemku
  • přístup k jeho jednotlivým částem a jejich obslužnost
  • a ještě také konkurence kupujících. Velké koncerny mohou přeplatit drobné investory

Jak vidíte, není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát a je proto dobré si dávat na uvedená fakta pozor, poradit se a v případě uzavírání smluv, ať už na koupi, nebo pronájem (Pachtovní smlouva) s odborníky.

 

Realitní kancelář KIWI Reality